Klinicka onkologie

Vol 33, No 2 (2020)

KLIN ONKOL 2020-2

Obsah

Původní práce

Barbora Uhliarova, Michal Smitka
PDF

Přehled

Lukáš Pácal, Kateřina Kaňková
Mehdi Abedinzadeh, Mansour Moghimi, Mohammad Javad Akbarian-Bafghi, Majid Morovati-Sharifabad, Hossein Ahrar, Kazem Aghili, Hossein Neamatzadeh

Kazuistika

Andrea Zetelová, Ivo Rovný, Zdeněk Kala, Petr Moravčík, Luboš Minář
PDF
Eva Bačová, Filip Chovanec, Miroslava Makohusová, Stanislava Hederová, Martina Mikesková, Andrea Hrašková, Bruno Rudinský, Lukáš Plank, Pavlína Volfová, Alexandra Kolenová
PDF

Sdělení

Yasemin Cihan