Akutní myelitida u dětí: úskalí diferenciální diagnózy

Hana Nohejlová, Petra Nytrová, Zuzana Libá

Abstrakt


Myelitida v dětském věku je vzácné a závažné onemocnění. Může se vyskytovat samostatně a mít monofázický průběh, ale může být také prvním projevem relabujících onemocnění. Diagnostika se opírá o klinický obraz a komplex pomocných vyšetření, v kterém hraje stěžejní roli magnetická rezonance, vyšetření likvoru a některých autoprotilátek. Myelitidy na autoimunitním podkladě převažují nad infekčními. V diferenciální diagnóze je nutno pomýšlet zejména na roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica. Stanovení správné diagnózy je důležité nejen pro rychlou a dostatečnou léčbu akutního zánětu, ale také pro nastavení chronické terapie k prevenci relapsů, což může zlepšit celkovou prognózu pacienta a předejít trvalé invaliditě. V následujícím sdělení představíme soubor 20 dětských pacientů s myelitidou se zaměřením na diagnostická a léčebná úskalí.


Klíčová slova


myelitida; neuromyelitis optica; roztroušená skleróza; diagnostika; terapie

Full Text:

PDF PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113